کارگزاری رسمی بیمه باران

کارگزاری رسمی بیمه کد644 فرزانه سعیدی ؛ با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران به منظور ارائه خدمات بیمه ای در مرداد ماه سال ١٣٩1 تاسیس گردیده و به عنوان مشاور و وکیل مدافع بیمه گذاران نزد کلیه شرکت های بیمه و در تمامی رشته های بیمه های بازرگانی با رویکردی حرفه ای با تکیه بر دانش فنی و تجربه در صنعت بیمه فعالیت می نماید.

هدف از تاسیس این شرکت تامین و حفظ حقوق بیمه گذاران به هنگام خرید بیمه نامه، برای آنکه آنان بتوانند بهترین و کاملترین بیمه نامه را متناسب با ریسک و مناسب ترین قیمت تهیه نمایند تا در هنگام وقوع خسارت به نحو کامل و کافی راهنمایی و همراهی شوند.
این شرکت با بهره مندی از کارشناسان مجرب و کارآزموده و با  ارائه خدمات بیمه ای مورد نیاز صنایع مختلف توانسته به عنوان یک کارگزار بیمه توانمند در داخل ایران ؛ خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود عرضه نماید.
کارشناسان این کارگزاری با اعتقاد بر اصل مشتری مداری و با ارزیابی شرایط بیمه گذاران و ارائه خدمات مشاوره قبل از خرید بیمه نامه خطراتی که اموال آنها را تهدید می نماید را شناسایی و با بررسی طرحهای بیمه ای کلیه شرکتها و انتخاب بهترین طرح از لحاظ کیفیت (شرایط بیمه نامه ) و قیمت، بیمه نامه را از یکی از شرکتهای بیمه مورد تایید بیمه گذار خریداری می نماید.